• banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

Zajęcia dla dzieci

Przedszkole działa w oparciu o Ramowy Rozkład Dnia, uwzględniający wymagania higieniczno-zdrowotne oraz wszelkie potrzeby rozwojowe dziecka, a także cele edukacyjne wychowawcy. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza opiera się nowych programach wychowania przedszkolnego zatwierdzonych przez MEN.

W ramach naszego programu edukacyjno-artystycznego maluchy zdobywają wiedzę oraz umiejętności, które bardzo przydają się w dalszej edukacji i dorosłym życiu.

Realizacja tego programu pomaga dzieciom rozwijać się w obszarach związanych z edukacją:

 • językową
 • matematyczną
 • przyrodniczą
 • społeczno-moralną
 • zdrowotną

Nasza misją jest zapewnienie warunków optymalnych dla harmonijnego rozwoju dziecka oraz ukierunkowanie zainteresowań w stronę tych najbardziej odpowiednich dla danego dziecka.

Spełnianie naszych założeń nie byłoby możliwe bez wspaniałej kadry pedagogicznej złożonej z wykształconych i kreatywnych nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy dbają o indywidualny rozwój dzieci, stawiając przed nimi zadania dopasowane do potrzeb i możliwości.

W naszym prywatnym przedszkolu w Szczecinie oferujemy wiele zajęć dodatkowych dla dzieci, w tym:

język angielski: gry i zabawy w języku angielskim, zajęciach z książeczką, śpiewanie piosenek, występy na każdą z przedszkolnych uroczystości

zajęcia taneczne: odbywające się 2 razy w tygodniu

zajęcia logopedyczne: odbywają się w firmie gier i zabaw logopedycznych, usprawniających aparat mowy oraz kształtujących słuch fonemowy i fonematyczny

zajęcia twórczości plastycznej: praca z masą solną, plasteliną, papierem rozwijająca wyobraźnię oraz poprawiająca sprawność manualną

warsztaty teatralne: prowadzone przez reżyser teatralną 2 razy w tygodniu. Objazdowe grupy teatralne często odwiedzają nasze przedszkole, wystawiających barwne spektakle, zachęcając naszych maluchów do przezywania sztuki oraz uczestniczenia w życiu kulturalnym

zajęcia z piłką: z cyklu PRZEDSZKOLIADA.PL to promowanie  aktywności ruchowej oraz kultury fizycznej u przedszkolaków

taekwondo: zajęcia, które mają za zadanie nauczenie dyscypliny oraz współzawodnictwa, pomagają ukształtować układ ruchu oraz charakter dziecka.

W naszym przedszkolu prowadzone są również zajęcia i lekcje języka chińskiego.

Ponadto organizujemy uroczyste obchody urodzin malucha w przedszkolu oraz organizujemy imprezy przedszkolne, jak bale, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz ciekawe wycieczki.

W każdy wtorek i czwartek w godzinach 14.30-16.30 prowadzimy zajęcia popołudniowe przeznaczone dla dzieci spoza przedszkola.

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapisu znajdą państwo u dyrektora Przedszkola.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

php2kdzzlpm_1.preview

freehdx.io