O przedszkolu

 

Przedszkole Niepubliczne" Wyspa Skarbów " Joanna Cichosz usytuowane jest w szczecińskiej dzielnicy Warszewo na ul. Duńskiej 102.

Działa od 01.01.2010 na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Szczecin pod numerem WOŚ-1-4320/507/2009

Przedszkole znajduje się na parterze w nowo wybudowanym bloku mieszkalnym. Spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i sanitarne. Sale są słoneczne, kolorowe i bogato wyposażone w mebelki, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadające atest bezpieczeństwa.

Kierując się oczekiwaniami Rodziców, nasze przedszkole otwarte jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00 z możliwością indywidualnego przedłużenia opieki za dodatkową opłatą i po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem placówki.

 

"Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz"
  J.W.Dawid

Organizację pracy przedszkola określa Ramowy Rozkład Dnia, który uwzględnia wymagania higieniczno- zdrowotne, potrzeby rozwojowe dziecka oraz zamierzenia edukacyjne nauczyciela.

Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie nowych programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych przez MEN.

Zapewniamy ciekawy program edukacyjno-artystyczny, dzięki któremu Państwa dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.

Treści programu obejmują następujące obszary rozwojowe dziecka:

-edukacja językowa

-edukacja matematyczna

-edukacja przyrodnicza

-edukacja społeczni-moralna

-edukacja zdrowotna

Dbamy o to, aby w Przedszkolu "Wyspa Skarbów" - Joanna Cichosz dzieci przez zabawę uczyły się współdziałania w grupie, poznawały reguły życia społecznego. W atmosferze radości odkrywały świat dźwięków, liter i cyfr.

Kadra pedagogiczna w naszym przedszkolu to wykształceni i kreatywni nauczyciele wychowania przedszkolnego, dbają o harmonijny rozwój dzieci, kładąc jednocześnie nacisk na indywidualne potrzeby każdego z nich. Stawiane dzieciom zadania dostosowane są do ich możliwości, potrzeb oraz wieku.

Nasi wychowawcy zdają sobie sprawę z zaufania, jakim obdarzyli ich Rodzice, oddając pod ich opiekę swoje największe Skarby, dlatego ze szczególną starannością dbają o bliski i częsty kontakt z Państwem.

W ramach czesnego oferujemy również zajęcia dodatkowe. Są to:

- język angielski-każdego dnia dzieci biorą udział w grach i zabawach w języku angielskim, uczestniczą w zajęciach, pracują z książeczką, śpiewają piosenki, przygotowują fragmenty występów na każdą z przedszkolnych uroczystości w tym języku.

- zajęcia taneczne, 2 razy w tygodniu.

- zajęcia logopedyczne- dwa razy w tygodniu proponujemy gry i zabawy logopedyczne, które mają na celu usprawnić aparat mowy, kształtować słuch fonemowy i fonematyczny. Dzięki temu zwiększamy możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez naszego przedszkolaka.

-zajęcia twórczości plastycznej-  przy pomocy masy solnej, plasteliny, papieru i innych materiałów będziemy fantazjować. Skupimy się na rozwoju dziecięcej wyobraźni, ekspresji twórczej, sprawności manualnej, umiejętności posługiwania się różnymi przyborami. Nauczymy  się współpracy w grupie. Poznamy swoje mocne strony, a kto wie może nawet odkryjemy talenty…

- warsztaty teatralne z reżyser teatralną dwa razy w tygodniu. Tradycją naszego przedszkola jest zapraszanie objazdowych grup teatralnych, wystawiających naszym dzieciom barwne spektakle, na których nasze przedszkolaki świetnie bawią się, uczą oraz wzbogacają i poszerzają wiedzę z zakresu edukacji teatralnej. Uczestnicząc w przedstawieniach dzieci dorastają do roli widza i odbiorcy sztuki. Wychowanie przez teatr rozwija u wychowanków umiejętności przeżywania sztuki, kształtuje wrażliwość estetyczną, postawy moralne i ogólną kulturę. 

- zajęcia z piłką- z cyklu PRZEDSZKOLIADA.PL, promują aktywność ruchową, kulturę fizyczną u dzieci w wieku przedszkolnym .

-  taekwondo- zajęcia, które uczą dyscypliny, współzawodnictwa i wsółpracy poprzez gry i zabawy wywodzące się z kultury koreańskiej. Kształtują układ ruchu a także charakter dziecka.

- uroczyście obchodzimy urodziny dziecka w przedszkolu.

- organizujemy imprezy przedszkolne (bale, wycieczki, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.).

 

Dla dzieci spoza przedszkola prowadzimy zajęcia popołudniowe w każdy wtorek i czwartek w godzinach 14.30-16.30. Szczegółowe informacje i zapisy u dyrektora Przedszkola.

Serdecznie zapraszamy!

ZałącznikWielkość
Prawa dziecka210.45 KB
2014 Wyspa Skarbów Joanna Cichosz
create by Grupa.IT